Jamstvo privatnosti/Varnost

Mi v UGrooves (Underground Grooves) se obvezujemo, da bomo varovali privatnost in tajnost osebnih podatkov vseh naših kupcev, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004 z dne 5. 8. 2004).

Vsi uslužbenci UGrooves (Underground Grooves)-ja in poslovni partnerji so pogodbeno zavezani spoštovati načela zaščite privatnosti in tajnosti podatkov.

Zbiramo samo nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih in informiramo kupce o načinu njihove uporabe. Redno dajemo kupcem možnost odločanja o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, če želijo ali pač ne, da se njihovo ime odstrani s seznama, ki se uporablja za marketinške kampanje.

Osebni podatki kupcev, shranjeni v informacijskem sistemu UGrooves (Underground Grooves), se varujejo na varnem strežniku in so dostopni samo uslužbencem UGrooves (Underground Grooves), katerim so ti podatki nujni za nudenje kvalitetnih storitev našim kupcem.

Uporaba podatkov je omejena na komunikacijo s kupci v namen opravljanja prodajnih transakcij ter obveščanja uporabnikov o novostih in ugodnostih, ki so jim dostopne preko spletne trgovine.

UGrooves (Underground Grooves) jamči, da osebni podatki uporabnikov spletne trgovine UGrooves (Underground Grooves) brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bodo nikoli dani na vpogled in uporabo tretji strani. Izjema pri uporabi podatkov je možna samo s strani pooblaščenih državnih služb.

Z registracijo potrjujete točnost in popolnost v obrazcu navedenih podatkov ter dajete izrecno soglasje, da lahko UGrooves (Underground Grooves), skladno z odredbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004 z dne 5. 8. 2004), obdeluje osebne podatke, označene v obrazcu za potrebe lastnih evidenc in nudenja storitev obveščanja o novih izdelkih in storitvah.

V naši spletni trgovini uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.